Převod pozemku na stavební parcelu

od Tomáš Holý
72 zobrazení

Pokud vlastníme zahradu, louku či pole a plánujeme převod pozemku na stavební parcelu pro výstavbu rodinného domu či jiných staveb, postupujte pečlivě a s ohledem na platné právní předpisy. Nejprve se zaměřme na klíčový termín: “převod pozemku na stavební parcelu.”

Převod pozemku na stavební parcelu: Pravidla a Postup

1. Určení Zastavěného území: Nejprve musíme identifikovat, zda se daný pozemek nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, která umožňuje stavební činnost. Ať už se jedná o bydlení, občanskou vybavenost nebo průmyslové účely.

2. Ochrana Zemědělského Půdního Fondu (ZPF): Pokud se pozemek nachází na území ZPF, je nezbytné získat souhlas od příslušného orgánu, který vykonává státní správu na poli ochrany ZPF. Tato povinnost platí pro veškeré stavební záměry týkající se pozemků ZPF.

3. Novela Stavebního Zákona: Novela stavebního zákona z roku 2017 přinesla změny i v oblasti ochrany ZPF a stavebního povolení.

4. Souhlas K Odnětí ZPF: Souhlas k odnětí ZPF se vyžaduje pro stavby pro bydlení. A to včetně rodinných domů a stavby pro rekreační účely, kde je pozemek přilehlý ke stavbě, který má sloužit jako zahrada.

5. Oznámení Zahájení Realizace Záměru: Stavebníci jsou povinni písemně oznámit zahájení realizace záměru orgánu ochrany ZPF a to nejméně 15 dní předem.

6. Výše Odvodů: Orgán ochrany ZPF rozhoduje o výši odvodů za odnětí ZPF po zahájení realizace záměru.

7. Platnost Souhlasu: Souhlas k odnětí ZPF je platný po dobu 3 let od jeho oznámení žadateli. Avšak nestal-li se podkladem pro jiné řízení.

8. Porušení Zákona: Za neoprávněné užívání půdy, nesplnění podmínek ochrany ZPF, neoznámení zahájení realizace záměru atd., hrozí pokuty až do výše 1 000 000 Kč.

Co je Stavební Pozemek?

Pro úplnost dodáváme definici stavebního pozemku, jak ji uvádí stavební zákon: “Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, anebo regulačním plánem.”

Z této definice je jasné, že pozemek se stává stavebním pozemkem až na základě konkrétního územního rozhodnutí. Případně společného povolení nebo regulačního plánu. Nikoliv pouze změnou kultury nebo vynětím ze ZPF.

Related Posts